Bag Burlap Sgrin

2020/11/12

DOD O

Daw lliain o goesynnau'r planhigyn llin. Mae bodau dynol wedi defnyddio llin i wneud lliain ers dros 10,000 o flynyddoedd. Mae'r planhigyn yn frodorol i diroedd o Fôr y Canoldir i India ond mae hefyd yn cael ei dyfu yn lleoedd tymherus y byd, gan gynnwys Ewrop, Canada, yr Unol Daleithiau a China

Sut ro gwneud o?

Rhaid i'r gwreiddiau gael eu tynnu i fyny gan y gwreiddiau yn lle eu torri. Ar ôl hynny, mae'n ymgynnull yn bentyrrau, eu sychu a'u dyrnu. Yna, mae angen iddo fod yn agored i rai math o leithder i gael gwared ar y pectinau yn y planhigyn. Gelwir hyn yn retting. Mae'r yna caiff llin ei dynnu a'i gribo, ei nyddu, ei wehyddu, ei gannu neu ei liwio i'w wneud lliain